Културни събития

20.06.2014

Резултати от международен проект по програма ESPON

Съюзът на архитектите в България приключи успешно договор за изпълнение на международния проект "ERGONET - Поява на мрежа от центрове за растеж в югоизточна Европа"

12.06.2013

САБ бе домакин на работен семинар по проекта GROSEE на програма ESPON

САБ бе домакин на работен семинар по проекта „Полюси на растеж в Югоизточна Европа“ (GROSEE) на програма ESPON

10.04.2013

Опознавателна среща за проекта по ESPON

Съюзът на архитектите в България сключи договор за изпълнение на международния проект "GROSEE-ERGONET"- Развитие на полюси на растеж и мрежа на взаимодействие в Югоизточна Европа