Културни събития

25.09.2017

Изложба на арх. Спиридон Ганев

Експозицията е до 12 октомври. Откриване - 2 октомври - Доходно здание, Русе

25.09.2017

Проект на дневен ред за УС на САБ (29.09.2017)

Управителният съвет ще насрочи дата за провеждане на XXIХ-то Общо събрание на САБ

20.06.2014

Резултати от международен проект по програма ESPON

Съюзът на архитектите в България приключи успешно договор за изпълнение на международния проект "ERGONET - Поява на мрежа от центрове за растеж в югоизточна Европа"

12.06.2013

САБ бе домакин на работен семинар по проекта GROSEE на програма ESPON

САБ бе домакин на работен семинар по проекта „Полюси на растеж в Югоизточна Европа“ (GROSEE) на програма ESPON