Културни събития

29.10.2017

„ЗА СЕБЕ СИ Кирилъ Шиваровъ“

Oткриване на документалната изложбана 01 ноември 2017 г. от 17:30 часа в изложбена зала “Архиви”

27.10.2017

Програмата на ЦДА за м. ноември

Още за мероприятията, които ще се проведат в залите на ЦДА в София...

17.10.2017

Обучения от БАИС и КИИП в София, Пловдив и Бургас

Обученията са насочени към енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сградите