Културни събития

20.03.2018

Oригиналът в паметника на културата – 40 години по-късно

Срок за заявки за участие в конференцията 28 март 2018 г.

19.03.2018

Покана за среща дискусия, организирана от Дружество СИД

БЯЛАТА КНИГА НА САБ и проблемите на синтеза на архитектурата с пластичните изкуства

08.03.2018

75 години катедра "Сградостроителство - Технология на архитектурата"

Мероприятията ще се провеждат до 7 юни 2018г. Заповядайте!

25.02.2018

Балкански архитектурен форум и връчване на наградата АРХИТЕКТОН

На 18.03.2018г. ще се проведе дискусия в НДК. Заповядайте!