Културни събития

10.10.2019

СОФИЯ: ГРАДСКА СРЕДА, КУЛТУРА, ЕСТЕТИКА

Дискусия, 14 октомври, понеделник, 17:00 часа

25.09.2019

ВEЧНИЯТ КОНФЕРАНС ГОЛО ТЯЛО (1896 – 1945)

Откриване 26 септември, 18:00 часа

10.09.2019

18.09.2019 г: УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" и "My Mosaic"

Благотворителна вечер за изработка на декоративно пано за подобряване на болничната среда

03.09.2019

03.09.2019 г.: Творчески щрихи

100 години от рождението на Николай Хайтов