Обучителен курс за изискванията при проектиране, съгласно наредба № РД-02-20-6/ 19.12.2016 г.

20.09.2018

Последни новини и събития

20.02.2020

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА

20-ото международно изложение Интер Експо Център, София

14.02.2020

Заседание на УС на 25.02.2020 г.

Покана и дневен ред

07.02.2020

Решения от Заседанието на 24.01.2020 г.

Протокол от работата на УС