Енергийно ефективно строителство

10.08.2020

Едно от най-големите предизвикателства, което човечеството среща в 21-ви век е глобалното затопляне. С проектирането и строителството на устойчиви и енергиино ефективни сгради, можем да минимализираме общото въздействие върху околната среда. Най-впечатляващото нещо относно енергийно ефективните сгради е, че практиката доказва, че са много по-добрата алтернатива на конвенционалните сгради.

Функционирането на устойчивите сгради е много по-ефикасно. Те са по-комфортни и създават по-здравословна среда за техните обитатели. Много са примерите, че устойчивите сгради са по-добра алтернатива отколкото конвенционалните както за обитателите, така и околната среда.

Независимо че хората са отворени към идеята, да живеят в по-енергийно ефективни сгради, все още се строят много конвекционални сгради.

Това изглежда се дължи на разбирането, че цената на устойчивите сгради е значително по-висока. И да, по-голяма част от стандартите за устойчиви сгради се фокусират изцяло върху устойчивостта, която често може да направи сградата много по-скъпа. Това обаче няма общо с Пасивните сгради.

Стандартът Пасивна Къща е основан на три стълба, обхващащи лични и обществени интереси, а именно комфорт, икономическа рентабилност и екологичност. На това се дължи неговата уникалност.

Постоянното увеличение на цените на енергията (средно 7% на година през последните 30 години) и по-бавната амортизация на компонентите, използвани при построяването на Пасивните сгради правят концепцията дори по-атрактивна и изгодна за инвеститорите. Допълнителната инвестиция, при изграждането на първите Пасивни Къщи в началото на 90-те години е била 18-20%, в сравнение с не повече от 5 до 8% през 2020. Освен това, има тенденция за изравняване на цените между традиционните и пасивните сгради в рамките на следващите 10 години, поради нарастващото търсене на енергийно ефективни сгради и компоненти.

Красотата на стандарта за Пасивна Къща е, че първоначалната инвестиция за енергийно ефективни мерки обикновено се изплаща в рамките на 5-10 години, заради високите енергийни спестявания. Всичко това може да бъде изчислено по време на фазата на проектиране с Пакета за Проектиране на Пасивни Къщи (ПППК софтуер). Той също ни дава възможността да сравним ефекта на различни сградни елементи и компоненти и да изберем най-рентабилния дизайн.
Всичко това, от основните принципи на проектиране, до оптимизиране на дизайна за максимална енергийна ефективност и възвръщаемост на инвестицията, са част от темите, които са включени в новия ни курс на английски език, който разработихме с “Passive House School” – Пасивна Къща 101.

За първите 50 човека, които се регистрират за онлайн курса "Пасивна Къща 101“ предлагаме 30% намаление. За да вземете Вашата отстъпка, въведете кода за намаление FIRST50.

=> Кликнете тук, за да се запишете се за онлайн курсът "Пасивна Къща 101".

Последни новини и събития

23.02.2024

Откриване на изложба 08.03.2024 г., 18 ч.

Опазване|Реставрация|Консервация

22.02.2024

Изложба„Ателие Видин“

23.02.2024 г. 17:00 ч.

20.02.2024

Зала No1 в сградата на САБ

Конкурс за идея