Курсове

12.07.2019

Mежународен научен семинар в гр. Троян 15.07-17.07

„Възраждане на местни архитектурно-строителни технологии от района на Централен Балкан и приложението им в съвременните условия"

28.06.2019

Безплатни онлайн семинари

за изграждане и изследване на Строително Информационен Модел с Autodesk BIM софтуер

17.10.2017

Обучения от БАИС и КИИП в София, Пловдив и Бургас

Обученията са насочени към енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сградите

31.08.2016

Нова магистърска програма в УАСГ "Енергийна ефективност в строителството"

Магистърска програма „Енергийна ефективност в строителството”