Контролен съвет

Всички приложения към протоколите на КС (които са неразделна част от тях) са достъпни за запознаване по същия ред, както стенограмите от заседанията на УС и ОС на САБ.

23.06.2020

Протокол 7

Заседание на КС от 12.06.2020 г.

25.02.2020

Протокол 6

Заседание на КС от 17.02.2020 г.

24.01.2020

Протокол 5

Заседания до 22.01.2020 г.