Контролен съвет

Всички приложения към протоколите на КС (които са неразделна част от тях) са достъпни за запознаване по същия ред, както стенограмите от заседанията на УС и ОС на САБ.

16.01.2023

Протокол 14

От заседание 12.01.2023 г.

25.10.2022

Протокол 13

Заседание на КС на 18.10.2022 г.

15.02.2022

Протокол 12

от Заседание на КС на 14.02.2022 г.

21.10.2021

Протокол 11

Протокол от заседание на Контролния съвет на 03.09.2021 г.