Контролен съвет

Всички приложения към протоколите на КС (които са неразделна част от тях) са достъпни за запознаване по същия ред, както стенограмите от заседанията на УС и ОС на САБ.

15.02.2022

Протокол 12

от Заседание на КС на 14.02.2022 г.

21.10.2021

Протокол 11

Протокол от заседание на Контролния съвет на 03.09.2021 г.

21.10.2021

Протокол 9

Протокол от заседания на КС на 10.05. и 26.05.2021 г.

09.06.2021

Протокол №10

Заседание на КС от 27.05.2021 г.