Контролен съвет

Всички приложения към протоколите на КС (които са неразделна част от тях) са достъпни за запознаване по същия ред, както стенограмите от заседанията на УС и ОС на САБ.

25.02.2020

Протокол 6

Заседание на КС от 17.02.2020 г.

24.01.2020

Протокол 5

Заседания до 22.01.2020 г.

30.11.2019

Протокол № 4

Протокол от заседание на КС на УС на 25.09.2019 г.