КОНКУРС

25.09.2019

Съюзът на архитектите в България,
Обединение „Сдружени софийски архитекти” и
регионална колегия София-град към КАБ

обявяват свободен конкурс за:

КОНЦЕПТУАЛНО АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА
ПЛОЩАД „СВЕТА НЕДЕЛЯ”

Целта на конкурса е да се предложат широк набор от идеи за комуникационно, функционално и архитектурно – пространствено решение на площад „Света Неделя” в София съгласно одобреното и разпространеното от Столична община Планово задание.

Участието е свободно за всички български архитекти, урбанисти и ландшафтни архитекти.

 

 

Последни новини и събития

25.11.2023

АРХИТЕКТУРЕН СЪВЕТ НА ЕВРОПА

Състоя се Генералната асамблея на АСЕ