Изграждане на участък Сисиан-Каджаран в Армения

22.03.2022

Още детайли: в телеграмата от Посолството на РБългария в Ереван тук.

Последни новини и събития