Конкурси

19.01.2018

Нов център на Боровец

Лекция на Рита Юстесен и дискусия за съвременното градско планиране

08.11.2017

Хотел към музей „Етър“

Национален архитектурен конкурс за преустройство на хотел „Странноприемница“

13.10.2017

Конкурс за представители на САБ в работните програми на МСА 2017-2020 г.

За справки и въпроси във връзка с конкурса и РП на МСА: istelianna.atanassova@gmail.bg