Конкурси

24.10.2018

Конкурс в Словения

Първа награда: 36 000 евро; Краен срок за представяне: 20 декември 2018 г.

26.09.2018

Покана за представянеto на класирания на 1-во място проект

Конкурс "Нов градски център - В. Търново", 29.09.2018

29.05.2018

Build School Project 2018

Съюзът на архитектите в Русия обявява конкурс на най-добър проект на образователно учреждение