Конкурси

18.06.2019

26 юни 2019 г. Публично представяне на проект за ПУП на община "Надежда"

Провеждане на процедура по обществено обсъждане на подробен устройствен план /ПУП/, план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ IV-719,718 „за ЖС“, кв. 43, м. „Надежда 4“, СО – район „Надежда“.

11.06.2019

Покана за образцови строителни проекти и визионерски концепции за дизайн

Международни награди на фондация „LafargeHolcim” за устойчиво строителство

02.04.2019

Архитектурни награди АРХ ИНОВА 2019

Срок за подаване на проектите - 15.07.2019 г.