Конкурси

26.06.2019

10-12 октомври: VIII Биенале на младите архитекти Леонардо 2019

провежда се в рамките на фестивала "Архитектурно лято 2019" в Минск

26.06.2019

PRODUCTIVES CITIES (2)

You are urbanist, landscaper, architect under the age of 40 years old

18.06.2019

26 юни 2019 г. Публично представяне на проект за ПУП на община "Надежда"

Провеждане на процедура по обществено обсъждане на подробен устройствен план /ПУП/, план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ IV-719,718 „за ЖС“, кв. 43, м. „Надежда 4“, СО – район „Надежда“.