Творческа Eвропа

05.08.2017

Архитектурният съвет на Европа (АСЕ) ще издаде брошура и ще разпространи подборка от проекти, спечелили архитектурни конкурси, в рамките на проект „Творческа Европа“. Всяко предложение трябва да съдържа:

  •         Кратко описание на конкурса – обявител, параметри (вкл. финансови), етапност и др.;
  •         Жури (особено ако е международно);
  •         Кратко описание на контракта и/или реализацията (ако има такива) -  срокове, специфични изисквания и др.;
  •         Мин. един общ изглед на обекта във висока резолюция (проект или реализация). Допълнителни материали – не са уточнени, но да се добави кратка подборка по преценка на участника.

Информацията се попълва в приложената форма, като илюстрациите/визуализации се прилагат отделно – да се прецени качеството им при поместване в А4; напр. с резолюция 4 – 20 MB.

Срок за изпращане – средата на м. септември 2017 г. на адрес:

ACE Secretariat < info@ace-cae.eu>

Тема:

ACE publication - Best examples of buildings as result of Architectural Design Contests (ADC)

Очакванията са за повече постижения на млади архитекти, без това да е императивно условие за участие.

За повече информация:

emj_far@uacg.bg

за арх. Емил М. Йорданов – член на ЕБ на АСЕ; да бъде информиран за изпратени директно до Секретариата на АСЕ български предложения.

Последни новини и събития

31.05.2023

XXXIV-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА САБ

Предложения за решения и решения

29.05.2023

Преживяни градини

Изложба на проф. д-р арх. Писарски

17.05.2023

Дипломни проекти на студенти от ЛТУ и УАСГ

Изложба Ландшафтна архитектура