Арх. Жозе-Луис Кортес е новият президент на МСА

22.07.2021

Поздравления за новоизбрания президент на МСА за 2021-2023 г. - Жозе-Луис Кортес от Мексико.

„Той вярва, че МСА може и трябва да покаже на обществото, че добрата архитектура има потенциал да подобри качеството на живот и че проектирането на здрави, устойчиви, безопасни, приобщаващи, справедливи, разнообразни, човешки и красиви градове води до щастие за всички."

Последни новини и събития

28.07.2021

Елемент на главната улица на Брацигово

Конкурс за идейно-архитектурен проект

28.07.2021

General Assembly Highlights

News from UIA

28.07.2021

Новият вицепрезидент на Регион II на МСА

Арх. Истелианна Атанасова