International News

25.09.2017

Third Edition of the Baku International Prize

- supported by the International Union of Architects

05.08.2017

ADC Best Practice Examples

АСЕ ще публикува няколко най-добри реализации от националните архитектурни практики в различни сфери

05.08.2017

Творческа Eвропа

АСЕ ще издаде брошура и ще разпространи подборка от проекти, спечелили архитектурни конкурси, в рамките на проект „Творческа европа“

05.08.2017

Най-добри реализации от в сферата на енергоефективността и чистата енергия

АСЕ ще издаде брошура и ще разпространи чрез сайта си най-добри реализации от националните практики в сферата на енергоефективността и „чистата енергия“