International News

07.11.2019

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА АРХИТЕКТУРНИТЕ КОНКУРСИ

ОРГАНИЗИРАНА ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ (МСА) И СЪВЕТА НА АРХИТЕКТИТЕ НА ЕВРОПА (СAE), 25 ОКТОМВРИ, 2019 Г. ЦЕНТРАЛАТА НА ЮНЕСКО, ПАРИЖ

27.09.2019

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Лекция на проф. арх. Кенго Кума