Бюлетин

Информационният бюлетин на САБ е ежемесечно издание, отразяващо предстоящите месечни събития в архитектурната област, програмата на Централния дом на архитекта в София. Издава се също и на хартиен носител.

16.01.2020

Бюлетин 12/2019

Вижте новини от света на архитектурата

06.12.2019

Бюлетин 11/2019 г.

Вижте новини от света на архитектурата

01.11.2019

Бюлетин 10

Включва и покана за XXX Общо събрание

30.09.2019

Бюлетин 9

Вижте новини от света на архитектурата