Бюлетин

Информационният бюлетин на САБ е ежемесечно издание, отразяващо предстоящите месечни събития в архитектурната област, програмата на Централния дом на архитекта в София. Издава се също и на хартиен носител.

08.07.2020

Бюлетин 6/2020

Новини от света на архитектурата

03.06.2020

Бюлетин 5/2020 г.

Новини от света на архитектурата

28.02.2020

Бюлетин 2/2020

Вижте новини от света на архитектурата

07.02.2020

Бюлетин 01/2020

Вижте новини от света на архитектурата