Бюлетин

Информационният бюлетин на САБ е ежемесечно издание, отразяващо предстоящите месечни събития в архитектурната област, програмата на Централния дом на архитекта в София. Издава се също и на хартиен носител.

30.10.2020

Бюлетин 10/2020 г.

Вижте новини от света на архитектурата

27.10.2020

Бюлетин 9/2020 г.

Вижте новини от света на архитектура

08.09.2020

Бюлетин 8/2020

Вижте новини от света на архитектурата

31.07.2020

Бюлетин 7/2020

Вижте новини от света на архитектурата