Бюлетин

Информационният бюлетин на САБ е ежемесечно издание, отразяващо предстоящите месечни събития в архитектурната област, програмата на Централния дом на архитекта в София. Издава се също и на хартиен носител.

01.11.2019

Бюлетин 10

Включва и покана за XXX Общо събрание

30.09.2019

Бюлетин 9

Вижте новини от света на архитектурата

31.07.2019

Бюлетин 7/8 2019

Вижте новини от света на архитектурата

27.06.2019

Бюлетин 6/2019

Вижте актуални новини от света на архитектурата.