Бюлетин

Информационният бюлетин на САБ е ежемесечно издание, отразяващо предстоящите месечни събития в архитектурната област, програмата на Централния дом на архитекта в София. Издава се също и на хартиен носител.

27.09.2021

Бюлетин 9/2021

Вижте новини от света на архитектурата

31.08.2021

Бюлетин 8/2021

Вижте новини от света на архитектурата

09.08.2021

Бюлетин 7/2021

Вижте новини от света на архитектурата

08.06.2021

Бюлетин 5 2021

Вижте новини от света на архитектурата