Бюлетин

Информационният бюлетин на САБ е ежемесечно издание, отразяващо предстоящите месечни събития в архитектурната област, програмата на Централния дом на архитекта в София. Издава се също и на хартиен носител.

08.06.2021

Бюлетин 5 2021

Вижте новини от света на архитектурата

29.04.2021

Бюлетин 3/4 2021

Вижте новини от света на архитектурата

17.03.2021

Бюлетин 02/2021

Вижте новини от света на архитектурата

24.02.2021

Бюлетин 01/2021

Вижте новини от света на архитектурата