Бюлетин

Информационният бюлетин на САБ е ежемесечно издание, отразяващо предстоящите месечни събития в архитектурната област, програмата на Централния дом на архитекта в София. Издава се също и на хартиен носител.

07.01.2022

Бюлетин 12/2021

Вижте новини от света на архитектурата

06.12.2021

Бюлетин 11/2021

Вижте новини от света на архитектурата

31.10.2021

Бюлетин 10/2021

Вижте новини от света на архитектурата

27.09.2021

Бюлетин 9/2021

Вижте новини от света на архитектурата