Бюлетин

Информационният бюлетин на САБ е ежемесечно издание, отразяващо предстоящите месечни събития в архитектурната област, програмата на Централния дом на архитекта в София. Издава се също и на хартиен носител.

31.05.2022

Бюлетин 5/2022

Вижте новини от света на архитектурата

05.05.2022

Бюлетин 4/2022

Вижте новини от света на архитектурата

08.04.2022

Бюлетин 3/2022

Вижте новини от света на архитектурата

08.03.2022

Бюлетин 2/2022

Вижте новини от света на архитектурата