Бюлетин

Информационният бюлетин на САБ е ежемесечно издание, отразяващо предстоящите месечни събития в архитектурната област, програмата на Централния дом на архитекта в София. Издава се също и на хартиен носител.

22.11.2022

Бюлетин 10/2022

Вижте новини от света на архитектурата

01.10.2022

Бюлетин 9/2022

Вижте новини от света на архитектурата

01.09.2022

Бюлетин 8/2022

Вижте новини от света на архитектурата

18.08.2022

Бюлетин 6-7/2022

Вижте новини от света на архитектурата