Бюлетин

Информационният бюлетин на САБ е ежемесечно издание, отразяващо предстоящите месечни събития в архитектурната област, програмата на Централния дом на архитекта в София. Издава се също и на хартиен носител.

02.10.2017

Всички бюлетини за 2014 г.

Поради оптимизирането на сайта на САБ може да разгледате и изтеглите архива с всички информационни бюлетини за 2014г.

02.10.2017

Всички бюлетини за 2013 г.

Поради оптимизирането на сайта на САБ може да разгледате и изтеглите архива с всички информационни бюлетини за 2013г.