Бюлетин

Информационният бюлетин на САБ е ежемесечно издание, отразяващо предстоящите месечни събития в архитектурната област, програмата на Централния дом на архитекта в София. Издава се също и на хартиен носител.

06.12.2017

Бюлетин 11/2017 г.

Вижте програмата със събития за декември и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.

29.10.2017

Бюлетин 10/2017 г.

Вижте програмата със събития за ноември и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.

11.10.2017

Бюлетин 9/2017 г.

Вижте програмата със събития за октомври и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.

02.10.2017

Бюлетин 8/2017

Вижте програмата със събития за септември и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.