Бюлетин

Информационният бюлетин на САБ е ежемесечно издание, отразяващо предстоящите месечни събития в архитектурната област, програмата на Централния дом на архитекта в София. Издава се също и на хартиен носител.

01.05.2018

Бюлетин 4 / 2018

Вижте програмата със събития за май и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.

03.04.2018

Бюлетин 3 / 2018

Вижте програмата със събития за април и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.

01.03.2018

Бюлетин 2 / 2018

Вижте програмата със събития за март и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.

01.02.2018

Бюлетин 1 / 2018

Вижте програмата със събития за февруари и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.