Бюлетин

Информационният бюлетин на САБ е ежемесечно издание, отразяващо предстоящите месечни събития в архитектурната област, програмата на Централния дом на архитекта в София. Издава се също и на хартиен носител.

28.07.2018

Бюлетин 7/2018

Вижте програмата със събития за август и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.

28.06.2018

Бюлетин 6/2018

Вижте програмата със събития за юли и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.

29.05.2018

Бюлетин 5/2018

Вижте програмата със събития за юни и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.

01.05.2018

Бюлетин 4 / 2018

Вижте програмата със събития за май и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.