Бюлетин

Информационният бюлетин на САБ е ежемесечно издание, отразяващо предстоящите месечни събития в архитектурната област, програмата на Централния дом на архитекта в София. Издава се също и на хартиен носител.

22.12.2018

Бюлетин 12/2018

Вижте програмата със събития за януари и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.

27.11.2018

Бюлетин 11/2018

Вижте програмата със събития за декември и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.

04.11.2018

Бюлетин 10/2018

Вижте програмата със събития за ноемврид и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.

26.09.2018

Бюлетин 9/2018

Вижте програмата със събития за октомври и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.