Бюлетин

Информационният бюлетин на САБ е ежемесечно издание, отразяващо предстоящите месечни събития в архитектурната област, програмата на Централния дом на архитекта в София. Издава се също и на хартиен носител.

18.05.2019

Бюлетин 4/2019

Вижте програмата със събития за септември и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.

02.04.2019

Бюлетин 3/2019

Вижте програмата със събития за април и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.

03.03.2019

Бюлетин 2/2019

Акценти: програма със събития през март; три кандидатури за председател на УС на САБ

28.01.2019

Бюлетин 1/2019

Вижте програмата със събития за февруари и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.