Бюлетин

Информационният бюлетин на САБ е ежемесечно издание, отразяващо предстоящите месечни събития в архитектурната област, програмата на Централния дом на архитекта в София. Издава се също и на хартиен носител.

31.07.2019

Бюлетин 7/8 2019

Вижте новини от света на архитектурата

27.06.2019

Бюлетин 6/2019

Вижте актуални новини от света на архитектурата.

31.05.2019

Брой 5/2019

Вижте новини от света на архитектурата

18.05.2019

Бюлетин 4/2019

Вижте програмата със събития за септември и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.