Бюлетин

Информационният бюлетин на САБ е ежемесечно издание, отразяващо предстоящите месечни събития в архитектурната област, програмата на Централния дом на архитекта в София. Издава се също и на хартиен носител.

01.02.2023

Бюлетин 01/2023

Вижте новини от света на архитектурата

04.01.2023

Бюлетин 12/2022

Вижте новини от света на архитектурата

02.12.2022

Бюлетин 11/2022

Вижте новини от света на архитектурата

22.11.2022

Бюлетин 10/2022

Вижте новини от света на архитектурата