Световен ден на архитектурата 2021

20.09.2021

Създаден от МСА през 1985 г., Световният ден на архитектурата се отбелязва в първия понеделник на октомври всяка година, успоредно със Световния ден на ООН. С избора на темата "Чиста околна среда за здравословен свят", МСА се надява да допринесе за глобалния разговор по програмата за развитие до 2030 г., като се съсредоточи върху три ключови области: жилища, обществени пространства и връзката им с изменението на климата.

Жилища: Сдружението е твърдо убедено, че всички хора имат право на подходящо жилище. По данни на UNHabitat повече от 1,8 милиарда души по света нямат подходящи жилища. Според оценките на организацията до 2030 г. 40 % от населението на света ще се нуждаят от достъп до адекватно жилище, което е предпоставка за достъп до заетост, образование, здравеопазване и социални услуги.


Обществени пространства: Продължаващата пандемия COVID-19 оказа значително влияние върху начина, по който възприемаме бъдещето на обществените сгради и откритите пространства. Градове на предната линия на здравната криза и усилията за реагиране по света са уникално подготвени да се възстановят устойчиво и резистентно, като същевременно намаляват неравенствата и се съсредоточават върху приобщаването.

Изменение на климата: Програмата на ООН за околната среда изчислява, че градовете са отговорни за 75 % от глобалните емисии на CO2, като транспортът и сградите са сред най-големите причинители. Архитектите са подготвени да отговорят на сложните предизвикателства на застроената среда. Комисията на UIA за SDG работи , за да създаде мост между инициативите на ООН и практиките на архитектите по света. Тя има за цел да гарантира, че архитектите не само реагират на новата Програма за устойчиво развитие, но и допринасят за нейното изпълнение и развитие.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ГЛОБАЛНИЯ РАЗГОВОР НА 4 ОКТОМВРИ

МСА насърчава всички свои секции членки, архитекти и студенти по архитектура по целия свят да участват в Световния ден на архитектурата 2021 г., като разработят свои собствени дейности, основани на тазгодишната тема, като се застъпват за по-зелени и устойчиви архитектурни практики и да се присъединят към уебинара на МСА за Световния ден на архитектурата на 4 октомври.

Последни новини и събития

25.09.2023

Удължен срок до 16.10!

Покана международна дейност на САБ

21.09.2023

Брой 3-4 на сп. "Архитектура"!

Вижте новини и анализи от света на архитектурата