Отворено писмо

16.11.2021

ОТВОРЕНО ПИСМО

До
Проф. Велислав Минеков
Министър на културата

До
Доц. арх. Виолета Комитова
Министър на регионалното развитие и благоустройство

До
г-жа Йорданка Фандъкова
Кмет на Столична община

       Уважаеми г-н Минеков,
       Уважаема г-жо Комитова,
       Уважаема г-жо Фандъкова,

       Поводът да се обърнем към Вас с това отворено писмо е инвестиционното намерение за преустройство на „Централни софийски хали“ в супермаркет от веригата „Кауфланд“, с тенденция, след одобряване на съответните проучвания, Халите да се закупят от „Кауфланд“.
       Ние изразяваме дълбокото си убеждение, че „Централните софийски хали“ са знакова и емблематична сграда за София, чието културно значение далеч надхвърля трансформирането й в един редови търговски обект, независимо от качеството на неговия дизайн. Ние не оспорваме законосъобразността на задвижената процедура, но считаме, че държавата и общината трябва да потърсят възможности, да върнат на Халите тяхното изначално значение на градско, обществено средище, в сърцето на столицата, осъществявала в миналото чрез архитектурния замисъл и специфична роля в живота на града.
       Ние считаме и сме убедени, че съществуват възможности за функционирането на Халите, чрез които тази уникална сграда да се възроди именно като важна, общодостъпна, средищна и емблематична сграда на София, основна културна забележителност в сърцето й.
       Такива възможности са използването на Халите като:

 • туристически и информационен център;
 • център на художествени занаяти и приложно-декоративни изкуства;
 • изложбена зала и арт център;
 • библиотека и книжарница;
 • място за дегустиране на български вина и традиционни, хранителни продукти и ястия;
 • място за временни изложби на регионалния исторически музей;
 • място за редовни, периодични фермерски пазари, изложби на сувенири, фестивали на виното и храните;
 • място за тържества и културни събития и др.

      Ние считаме, че са възможни и необходими управленски решения в тази насока като:

 • отмяна на съгласието на Министерство на културата за придвижване на инвестиционното намерение на „Кауфланд“ и спиране на процедурата;
 • сключване на договор между Столична община и собственика на Халите за съвместно или поето от общината менажиране;
 • сключване на концесионен, дългосрочен договор за ползване на Халите от общината;
 • обратно изкупуване на Халите от общината.    

      Ние вярваме, че нашето виждане и искане за едно по-добро бъдеще на „Централните софийски хали“, ще получи и подкрепата на професионалната ни колегия и на столичната общественост и още веднъж настояваме, да се спре, преосмисли и преразгледа процедурата по трансформацията на Халите в супермаркет „Кауфланд“.

 

 

С уважение,
Проф. д-р арх. Тодор Булев,
Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов,
Проф. д-р арх. Георги Георгиев,
Проф. д-р арх. Валери Иванов,
Доц. д-р ланд. арх. Веляна Найденова,
Доц. д-р арх. Елена Иванова,
Доц. д.с.н. арх. Искра Дандолова

Последни новини и събития

25.09.2023

Удължен срок до 16.10!

Покана международна дейност на САБ

21.09.2023

Брой 3-4 на сп. "Архитектура"!

Вижте новини и анализи от света на архитектурата