До членовете на САБ

21.11.2021

До

Членовете на САБ

 

Уважаеми колеги,

На 17.11.2021г се проведе среща с участниците в „Ателие 21“- Созопол и откриване на изложба с материалите от работата на творческото събитие. Отвореното писмо за бъдещето на Централните софийски хали беше разисквано на срещата и  бе подкрепено от редица млади колеги и съмишленици:

арх. Нина Илиева

арх. Веселин Алексиев

инж. Станислава Стайкова

Вероника Минчева

арх. Таня Митакева

арх. Деница Пенкова

инж. Драган Драганов

Иван Солаков

В. Солакова

арх. Елица Димитрова

д-р Иво Анев

Предлагам и подканям всички, които имат отношение към казуса, да изразят своята подкрепа или да дадат бележки към Отвореното писмо. Моля да изпратите своите мнения на електронния адрес на САБ:  sab@bularch.org

Проф. д-р арх. Тодор Булев

Председател на УС на САБ

Последни новини и събития