BUILDING INNOVATION FORUM—2019

22.07.2019

АКЦЕНТИ     
Highlights

 

Building Innovation: Двигатели на промяната. Трансформация, (р)еволюция или новата реалност  | Engines of Change. Transformation, (R) Evolution or New Reality

Trends in hospitality design: Как да отговорим на нуждите и изискванията на съвременния хотелски ползвател чрез модерен дизайн и технологии  |  How to respond to the needs and requirements of the modern hotel guest via contemporary design and technology?

Innovations in Industrial Buildings: Новото поколение индустриална архитектура  |  The New Generation of Industrial Architecture

Retail & Bank Branch Design: В полза на клиентските нужди и очаквания  |  Serving Customer’s Needs and Expectations

Social infrastructure: Сгради спорт, култура и образование  |  Sports, culture and education buildings

 

*Акцентите са в процес на развитие и подлежат на промени | The highlights are under development and subject to change

РАННА РЕГИСТРАЦИЯ
Early-Bird registration

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ
Opportunities fot partnership

Последни новини и събития

25.09.2023

Удължен срок до 16.10!

Покана международна дейност на САБ

21.09.2023

Брой 3-4 на сп. "Архитектура"!

Вижте новини и анализи от света на архитектурата