Архитектурни събития

11.11.2019

Световен ГИС ден: 13.11.2019 г.

Световен ден на географските информационни системи

07.11.2019

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА АРХИТЕКТУРНИТЕ КОНКУРСИ

ОРГАНИЗИРАНА ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ (МСА) И СЪВЕТА НА АРХИТЕКТИТЕ НА ЕВРОПА (СAE), 25 ОКТОМВРИ, 2019 Г. ЦЕНТРАЛАТА НА ЮНЕСКО, ПАРИЖ