Новини и събития

07.11.2019

Perspectives: Young Architects Forum

23 November 2019, Barcelona

07.11.2019

Дни на украинското кино в София

Откриване: 8 ноември 2019 г. Дом на киното

07.11.2019

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА АРХИТЕКТУРНИТЕ КОНКУРСИ

ОРГАНИЗИРАНА ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ (МСА) И СЪВЕТА НА АРХИТЕКТИТЕ НА ЕВРОПА (СAE), 25 ОКТОМВРИ, 2019 Г. ЦЕНТРАЛАТА НА ЮНЕСКО, ПАРИЖ