Новини и събития

22.07.2019

До 9 август: "Таен клиент" на административни услуги

Възможност за включване на граждани като "таен клиент"

22.07.2019

POOL EXPO in Istanbul

Business event of Pool, Spa, Sauna, Equipment and Accessories

22.07.2019

Обществена консултация: проект на Наредба №4 от 2004г.

за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи