Новини и събития

07.06.2019

13 юни, 13:30 - 17:00 ч. Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"

Семинарът се организира от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.

05.06.2019

5 юни 2019 г. 18:30-19:30 ч. Публична лекция на арх. Еспости

Роден през 1977, носител на стипендията Socrates-Erasmus през 2000 г. (DeMontfort University, UK), Лоренцо завършва архитектура през 2002 г. и придобива докторска степен по архитектура и урбанистичен дизайн през 2008 година, с теза върху композиционните процеси в изкуството и архитектурата като се фокусира върху научната работа на Питър Айзенман. Повече за богатата творческа биография на Лоренцо, можете да прочетете на английски език:

05.06.2019

Покана за строително изложение в Истанбул

На 20-23 юни ще се проведе изложението Turkeybuild Истанбул 2019 г.

05.06.2019

18 юни 2019 г. Представяне на английското издание на Architectural Guide of Sofia

На 18.06.2019 г., от 18 часа, в зала № 2 на ЦДА, ще се проведе представяне на английското издание на Architectural Guide of Sofia, на издателство “DOM publishers” – специализирано в отпечатването на ръководства за проектиране и архитектурни ръководства, както и монографии, които обхващат казуси по добре известни архитектурни практики, биографии на известни архитекти или отделни теми, свързани със специализирани архитектурни теми. Добре дефинираните теории, внимателно фокусираните тези и висококачествените илюстрации са отличителните белези на тези заглавия. Architectural Guide of Sofia е под общата редакция на проф. д-р арх. Георгий Станишев и с основното участие на проф. д-р арх. Тодор Булев, проф. д-р арх. Константин Бояджиев, проф. д-р арх. Григор Дойчинов и арх. Христо Ганчев. Предстои и българско издание.