Новини и събития

10.04.2013

Опознавателна среща за проекта по ESPON

Съюзът на архитектите в България сключи договор за изпълнение на международния проект "GROSEE-ERGONET"- Развитие на полюси на растеж и мрежа на взаимодействие в Югоизточна Европа