Новини и събития

05.08.2017

ADC Best Practice Examples

АСЕ ще публикува няколко най-добри реализации от националните архитектурни практики в различни сфери

05.08.2017

Творческа Eвропа

АСЕ ще издаде брошура и ще разпространи подборка от проекти, спечелили архитектурни конкурси, в рамките на проект „Творческа европа“

05.08.2017

Най-добри реализации от в сферата на енергоефективността и чистата енергия

АСЕ ще издаде брошура и ще разпространи чрез сайта си най-добри реализации от националните практики в сферата на енергоефективността и „чистата енергия“

03.08.2017

CONNECT ARCH PROJECT BY ACE

The Architects' Council of Europe (ACE) is proud to announce that it has been successfully selected to run a project co-funded by the Creative Europe Programme, called Connecting Architects in Europe (CONNECT ARCH).