Новини и събития

08.11.2017

Световни тенденции в развитието на големите градове

Серия от лекции на доц. арх. Д. Андрейчин

08.11.2017

Дискусия „Паметници и памет"

Организирана от Дружество "Архитектурно наследство"

08.11.2017

Хотел към музей „Етър“

Национален архитектурен конкурс за преустройство на хотел „Странноприемница“