Новини и събития

25.09.2017

Архитектурен фестивал София 2017

Събитието ще се проведе в периода 02 – 12 октомври 2017г.

05.08.2017

ADC Best Practice Examples

АСЕ ще публикува няколко най-добри реализации от националните архитектурни практики в различни сфери

05.08.2017

Творческа Eвропа

АСЕ ще издаде брошура и ще разпространи подборка от проекти, спечелили архитектурни конкурси, в рамките на проект „Творческа европа“

05.08.2017

Най-добри реализации от в сферата на енергоефективността и чистата енергия

АСЕ ще издаде брошура и ще разпространи чрез сайта си най-добри реализации от националните практики в сферата на енергоефективността и „чистата енергия“