Новини и събития

23.03.2018

Протокол от заседание на комисия със Заповед № 05 / 21.03.2018 г.

Констатира депозираните програми на кандидатите за Председател на УС на САБ

23.03.2018

Арх. Пламен Генов е кандидат за Председател на УС на САБ

Програма за управление, дeпозирана с вх. № 77/ 19.03.2018 г

23.03.2018

Арх. Тодор Булев е кандидат за Председател на УС на САБ

Програма за управление, дeпозирана с вх. № 84/ 20.03.2018 г.

23.03.2018

Арх. Истелианна Атанасова е кандидат за Председател на УС на САБ

Програма за управление, дeпозирана с вх. № 86/ 20.03.2018 г.