Новини и събития

19.03.2018

Покана за среща дискусия, организирана от Дружество СИД

БЯЛАТА КНИГА НА САБ и проблемите на синтеза на архитектурата с пластичните изкуства

08.03.2018

75 години катедра "Сградостроителство - Технология на архитектурата"

Мероприятията ще се провеждат до 7 юни 2018г. Заповядайте!

01.03.2018

Бюлетин 2 / 2018

Вижте програмата със събития за март и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.

27.02.2018

Проект на дневен ред за заседание на УС на САБ

Съветът ще се проведе на 09.03.2018 г.