Новини и събития

08.11.2018

Световното наследство: Опазване чрез развитие

Лекция на проф. д.н. арх. Тодор Кръстев

08.11.2018

ГИС конференция „20 години проектираме света заедно“

На 14 ноември 2018 г. България ще бъде част от повече от 60 държави...

05.11.2018

Световeн ден на урбанизма - 8 ноември и честване на 110 годишнината от рождението на проф. арх. Любен Тонев

на проф. арх. Любен Тонев в рамките на инициативата "Памет за учителите"

04.11.2018

На 06.06.2018 г. започна изпълнението на проект BG05M9OP001-2.010-0026-C01

Основната цел на проекта е обособяване на социално предприятие в рамките на компанията и създаване на 6 нови устойчиви работни места за безработни лица.