Новини и събития

18.06.2019

26 юни 2019 г. Публично представяне на проект за ПУП на община "Надежда"

Провеждане на процедура по обществено обсъждане на подробен устройствен план /ПУП/, план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ IV-719,718 „за ЖС“, кв. 43, м. „Надежда 4“, СО – район „Надежда“.

18.06.2019

25 юни 2019 г. Изкуствата в града като социален инструмент

Съюз на архитектите в България и дружество "Синтез, интериор и дизайн" организират интердисциплинарна диксусия с модератор проф. д-р арх. Тодор Булев.

17.06.2019

Wien: Stefka Georgieva Architektur im Ringturm 27.06.-27.09.2019

Stefka Georgieva 1923 -2004 Architektin in Bulgarien Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr www.airt.at