Новини и събития

15.07.2019

УНСС: Интелектуална собственост

Новини от областта на интелектуалната собственост

15.07.2019

“Projet Loi 130”

Results of the Architectural Competition “Projet Loi 130” of the European Commission in Brussels

12.07.2019

Покана за научни статии

THE FRAGMENT IN THE DIGITAL AGE - Opportunities and Risks of New Conservation-restoration Techniques

12.07.2019

Mежународен научен семинар в гр. Троян 15.07-17.07

„Възраждане на местни архитектурно-строителни технологии от района на Централен Балкан и приложението им в съвременните условия"